Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

NAZWA REFERATU
Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art.  2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz 1170 ze zm.) oraz art. 21 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zm).
2. Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2018r. poz. 6234).

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych złożona na formularzach:

- IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,

- ZN-1/A  Dane o nieruchomościach.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego (oryginał do wglądu).

4. Zestawienie budowli podlegających opodatkowaniu lub oświadczenie o ich braku (dotyczy budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

OPŁATA
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).


DODATKOWE INFORMACJE
Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości i opłacają przedmiotowy podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

FORMULARZE

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-08-12 09:38
 • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-28 09:42

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-01-04 12:34 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-01-04 12:37 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-05-17 13:51 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-05-17 13:53 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-05-17 13:55 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-12-11 08:26 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2019-08-28 09:42 przez Podatki Gmina Lubicz

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16821
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-24 08:18

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6148606
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-06-22 14:01

Stopka strony