Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wójt Gminy Lubicz ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Pierwszy przetarg odbył się dnia 05.12.2016 r. 
Drugi przetarg odbył sie dnia 20.01.2017

Opis nieruchomości: Działka budowlana składająca się z działek ewidencyjnych nr 126/24 i 118/18 w Złotorii o łącznej powierzchni 1752 m2

Położenie nieruchomości: przy ul. Liliowej w Złotorii

Księga wieczysta: dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00035942/9

Cena wywoławcza (z VAT): 85.000,00

Forma przekazania: sprzedaż prawa własności

Przeznaczenie: Wyżej wymieniona nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Wadium:  10.000 zł

 

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2017 r. o godzinie 10:20, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia 22.03.2017 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (SGB BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

  

Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości:

- osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 29 lub 35

- telefonicznie:  56 6212116, 56 6212135

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-02-20 11:03
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-20 11:06

Informacje ogólne

Na tle Google Maps
Na tle Google Maps
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
Możliwości zabudowy
Możliwości zabudowy
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-31 12:50
Mapa w skali 1:500
Mapa w skali 1:500
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-31 12:41
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2016-10-31 12:27

Wójt Gminy Lubicz ogłasza cztery pierwsze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz:

 1. Działka oznaczona numerem  219/3 o powierzchni  1325 m2 położona w Złotorii przy ulicy Leśnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032058/4. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT) - 109.000 , wadium – 11.000 zł , godzina przetargu – 10:20
 1. Działka oznaczona numerem  219/4 o powierzchni 1373 m2 położona w Złotorii przy ulicy Leśnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032058/4. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)   - 102.000 zł, , wadium – 10.000 zł godzina przetargu – 10:40
 1. Działka oznaczona numerem  219/5 o powierzchni  2000 m2 położona w Złotorii przy ulicy Leśnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032058/4. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)  - 164.000 zł. , wadium – 16.000 zł godzina przetargu – 11:00
 1. Działki oznaczone numerami  219/7 i 217/10 o łącznej powierzchni  4957 m2 położone w Złotorii przy ulicy Leśnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032058/4. Nieruchomość w planie miejscowym przeznaczona jest częściowo (działka nr 219/7) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną, a częściowo (działka nr 219/10) pod łąki i pastwiska. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)    - 188.000 zł , wadium – 19.000 zł godzina przetargu – 11:20

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetargi odbędą się w dniu 01.03.2017 r. w godzinach wyżej podanych dla poszczególnych przetargów, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia 22.02.2017 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

  Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości:

-osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 29 lub 35

- telefonicznie:  56 6212116, 56 6212135

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-01-23 13:53

Informacje o nieruchomości

Położenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
Mapa zasadnicza w skali 1:500
Mapa zasadnicza w skali 1:500
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
Fragment rysunku planu miejscowego
Fragment rysunku planu miejscowego
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-01-23 14:01


 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2014-03-18 09:33
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-13 11:44

Wójt Gminy Lubicz ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Opis nieruchomości: Działka nr 965 w Grębocinie o powierzchni 748 m2

Położenie nieruchomości: przy ul. Szkolnej w Grębocinie

Księga wieczysta: dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00039184/5

Cena wywoławcza (z VAT): 53.000,00 zł

Forma przekazania: sprzedaż prawa własności

Przeznaczenie: Wyżej wymieniona nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Wadium:  5.000 zł

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2017 r. o godzinie 10:20, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia 21.02.2017 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

  

Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości:

-osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 29 lub 35

- telefonicznie:  56 6212116, 56 6212135

 

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-01-23 11:31

Informacje o nieruchomości

Położenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 11:56
Mapa zasadnicza z wymiarami działki
Mapa zasadnicza z wymiarami działki
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 12:15
Fragment rysunku planu miejscowego
Fragment rysunku planu miejscowego
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 12:23
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-01-23 11:51


 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2014-03-18 09:33
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-13 11:44

Opis strony

redaguje: Sławomir Szczęśniak, Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Intranet

Intranet

Adres

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 678-21-22

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:15 - 15:00,
wtorek: 7:15 - 16:15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.