Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Wójt Gminy Lubicz ogłasza cztery drugie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz

Pierwszy przetarg odbył się dnia 01.03.2017

 1. Działka oznaczona numerem  219/3 o powierzchni  1325 m2 położona w Złotorii przy ulicy Leśnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032058/4. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT) - 95.000 , wadium – 9.500 zł , godzina przetargu – 10:20
 2. Działka oznaczona numerem  219/4 o powierzchni 1373 m2 położona w Złotorii przy ulicy Leśnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032058/4. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)   - 96.000 zł, , wadium – 9.600 zł godzina przetargu – 10:40
 3. Działka oznaczona numerem  219/5 o powierzchni  2000 m2 położona w Złotorii przy ulicy Leśnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032058/4. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)  - 150.000 zł. , wadium – 15.000 zł godzina przetargu – 11:00
 4. Działki oznaczone numerami  219/7 i 217/10 o łącznej powierzchni  4957 m2 położone w Złotorii przy ulicy Leśnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032058/4. Nieruchomość w planie miejscowym przeznaczona jest częściowo (działka nr 219/7) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną, a częściowo (działka nr 219/10) pod łąki i pastwiska. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)    - 175.000 zł , wadium – 18.000 zł godzina przetargu – 11:20

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetargi odbędą się w dniu 04.05.2017 r. w godzinach wyżej podanych dla poszczególnych przetargów, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia 28.04.2017 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

  Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości:

-osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 29 lub 35

- telefonicznie:  56 6212116, 56 6212135

drukuj (OGŁOSZENIE O PRZETARGACH)

 • autor: Sławomir Szczęśniak, data: 2017-03-16

Informacje o nieruchomościach

 • Położenie nieruchomości
  Położenie nieruchomości
 • Mapa zasadnicza w skali 1:500
  Mapa zasadnicza w skali 1:500
 • Fragment rysunku planu miejscowego
  Fragment rysunku planu miejscowego


OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Wójt Gminy Lubicz ogłasza dwa pierwsze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz:

 1. Działki oznaczone numerami  137/6, 137/7 i 137/8  o łącznej powierzchni  1551 m2 położone w Krobi przy ulicy Żytniej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032092/4. Nieruchomość w planie miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)  - 100.000 zł , wadium – 10.000 zł, godzina przetargu – 11:40
 1. Działka oznaczona numerem  137/14  o powierzchni 1236 m2 położone w Krobi przy ulicy Żytniej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032092/4. Nieruchomość w planie miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)  - 75.000 zł , wadium – 7.500 zł, godzina przetargu – 12:00

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetargi odbędą się w dniu 04.05.2017 r. w godzinach wyżej podanych dla poszczególnych przetargów, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia 28.04.2017 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości:

-osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 29 lub 35

- telefonicznie:  56 6212116, 56 6212135

 

drukuj (OGŁOSZENIE O PRZETARGACH)

 • autor: Sławomir Szczęśniak, data: 2017-03-16

Informacje o nieruchomościach

 • Położenie nieruchomości
  Położenie nieruchomości
 • Mapa w skali 1:500
  Mapa w skali 1:500
 • Fragment planu miejscowego
  Fragment planu miejscowego
 • Możliwość zabudowy - przykładowe wymiary budynków.
  Możliwość zabudowy - przykładowe wymiary budynków.
Opis strony

redaguje: Sławomir Szczęśniak, Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 108516
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-16 12:29

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 678-21-22

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:15 - 15:00,
wtorek: 7:15 - 16:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1956315
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-04-18 15:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl